\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér

Rok / Year: 1999
Investor / Investor: Mgr. Radek Helia
Návrh / Design: Ivan Palacký

Foto / Photo: Daniela Dostálková

Grafický design / Graphic Design: Jennifer Helia De Felice, Filip Cenek

Web / Website: www.spolek.net

Kavárna s knihkupectvím, vetknutá do bývalé řemeslnické dílny ve dvoře domu č. 22, svým charakterem  balancuje mezi věcností a připomínkou tradičního kavárenského života.
Průchodem nájemního domu v sousedství Měnínské brány se vstupuje podél řady vitrín na úzký vnitřní dvůr a odtud do zádveří kavárny.
Prostorový rozvrh je velmi jednoduchý: zneprůhledněná okna koncentrují veškerou pozornost ke kavárenskému hovoru a řada nestejných sloupů rozděluje místnost na zelenou „klidovou“ část a vstupní halu s horním světlem. Tmavé schodiště vede do knihkupectví v patře.
Mobiliář je dílem intuitivní kolektivní improvizace na dané materiálové téma.
Kavárna je s výjimkou restaurovaného nápojového stroje a kavárenského hovoru tichá - programově zde nehraje rozhlas ani reprodukovaná hudba. Pravidelně jsou pořádány fotografické výstavy, občasně koncerty a literární večírky.


Celý boží den
za mléčnými skly skryt
kávovar syčí


Built-in a former crafts workshop located in the yard of the house no. 22, the character of a coffee house and bookshop balances moderation with a reminder of a traditional coffeehouse life.
Close to a historical city gate Měnínská brána, a passageway brings a visitor along a row of display cases to a narrow yard facing the entrance door of the coffee house.
The spacious design is very simple: opaque windows concentrate attention only to the chatting over a cup of coffee and a row of different columns divide the entrance hall with a lit ceiling from a dark green rest part. A staircase leads to the bookshop upstairs.
The furniture is the result of intuitive collective improvisation according to a given material theme.
Apart from a renovated espresso machine and pieces of chat the inside stays silent. To keep that quality, neither a radio nor reproduced music is played here. There are regular photography exhibitions held and random concerts and literary evenings happening.

KAVÁRNA SPOLEK, ORLÍ 22, BRNO / Cafe Spolek, Orli str. 22, Brno

Půdorys /

Skica /

Situace, Orlí 22, Brno / Location, Orli No.22, Brno, Czech Republic